DIAGNOSTYKA SPORTOWA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA NA WYDZIALE KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało pozytywną decyzję dot. utworzenia studiów drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku diagnostyka sportowa.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku diagnostyka sportowa, wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo wodne oraz fizjoterapia.

https://kandydaci.usz.edu.pl/diagnostyka-sportowa/

telefon rekrutacyjny: 888838138

 

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia