Instytut Metropolitalny  zaprasza studentów Uczelni do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej lub metropolitalnej.

Więcej informacji: konkurs