POLITYKA  zaprasza do udziału w  VI już  edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL.

Do 30 września czekamy na zgłoszenia pod adresem mailowym Rakowski@polityka.pl

Prawo zgłaszania prac mają ich promotorzy lub/i recenzenci, a także autorzy, pod warunkiem uzyskania pisemnego poparcia promotora i/lub recenzenta.   

 

Do Nagrody im. M.F. Rakowskiego można zgłaszać prace poświęcone historii Polski w okresie 1945-1989 powstałe na różnych wydziałach i kierunkach studiów.      

Obecna edycja konkursu obejmuje prace napisane i obronione w 2020 i 2019 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest w pierwszej dekadzie grudnia. Wysokość nagrody: 15.000 zł

 

Szczegółowy regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej POLITYKI (polityka.pl/Rakowski).  

 

Kapitułę nagrody stanowią: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska (UJ), prof. Jerzy Kochanowski (UW), prof. Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie), prof. Wiesław Władyka (UW i POLITYKA) oraz red. Marian Turski (POLITYKA).