Organizacja dni adaptacyjnych dla I roku studiów dla kierunku WF studia stacjonarne

Organizacja dni adaptacyjnych dla I roku studiów dla kierunku WF studia niestacjonarne

Organizacja dni adaptacyjnych dla I roku studiów dla kierunku ZP studia stacjonarne

Organizacja dni adaptacyjnych dla I roku studiów dla kierunku DS studia stacjonarne