Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Jedziniaka

 

Przedstawiamy zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Jedziniaka, która odbędzie się w dniu 7 października 2020 r. o godz. 10.00, w trybie zdalnym

 

Zawiadomienie