Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia został zakwalifikowany do II edycji projektu pn. „Narodowa Reprezentacja Akademicka” na rok 2021.  Umożliwia on studentom równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej.

Do II edycji projektu zakwalifikowano 38 uczelni. Wśród nich znalazło się 31 uczelni publicznych oraz 7 uczelni niepublicznych. Program „Narodowa Reprezentacja Akademicka” wspiera proces kształcenia studentów-sportowców, w ramach którego dofinansowane zostaną dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla studentów realizujących karierę sportową.

https://usz.edu.pl/narodowa-reprezentacja-akademicka/