W imieniu Dyrekcji SD US zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji i procesu kształcenia w Szkole Doktorskiej. Spotkanie kierowane jest do studentów US ostatnich lat.

Spotkanie odbędzie się na platformie Teams w dniu 22.04.br o godzinie 16.30. Szczegóły na stronie internetowej SD US:

https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/spotkanie-informacyjne-dla-kandydatow-do-szkoly-doktorskiej-uniwersytetu-szczecinskiego/