W dniu 18.06.2021 r. studentki kierunku zdrowie publiczne, Natalia Chmura i Katarzyna Wojnowska,  wzięły udział w organizacji i przeprowadzeniu spotkania w ramach promocji zdrowia w przedszkolu nr 74 w Szczecinie. W zabawie udział wzięło około 50 dzieci w wieku 5-6 lat. Przedszkolaki uczestniczyły między innymi w pogadance na temat zasad prawidłowego żywienia. Podsumowaniem tego bloku – było wspólne ułożenie piramidy żywienia. Następnie maluchy zapoznały się z zasadami udzielania pomocy, mogły również posłuchać bicia swoich serc przy użyciu stetoskopów. Później dzieci miały za zadanie pokonanie toru przeszkód, który oparto o naturalne formy ruchu tj. bieg, skok, rzut. Ćwiczenia fizyczne były przeplatane quizem pytań z zakresu stylu życia. Na zakończenie dzieci uczestniczyły w pogadance na temat drobnoustrojów chorobotwórczych i zasad higieny oraz  aktywnie brały udział w przeprowadzeniu eksperymentu z mydłem i pieprzem, mającego wyjaśnić, dlaczego warto myć ręce. Każdy z małych naukowców miał okazje sprawdzić, czy i dlaczego wirusy (w tej roli pieprz) boję się mydła i jak ważna jest codzienna higiena rąk. Spotkaniu towarzyszyło wielkie zaangażowanie oraz radość dzieci. Po niemal dwugodzinnych ćwiczeniach i zabawach wszystkich uczestników nagrodzono gromkimi brawami i ustalono wstępnie termin kolejnej akcji promującej zdrowie – tuż po wakacjach.

Inicjatorkami spotkania były panie: dr Halina Budis i dr inż. Anna Krajewska-Pędzik.