Marilyn vos Savant napisała kiedyś: „Żeby zdobyć wiedzę, trzeba studiować. Żeby zdobyć mądrość, trzeba obserwować”. Cieszymy się, że nasi studenci potrafią robić jedno i drugie, czerpiąc jak najwięcej od wykładowców Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia, którzy w toku studiów stają się ich mentorami.

Takie wyrazy wdzięczności jakie otrzymała dr hab. Joanna Kruk, prof. US świadczą o wielkiej sile jaką wkładamy w pracę z żakami.

Gratulujemy pani Profesor, jak również jej seminarzystom.