Strefa Nauki to projekt skierowany do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realizacji i prowadzenia badań naukowych oraz planują rozpoczęcie kariery badawczej. Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, w ramach których realizowane są kierunki studiów oraz badania naukowe w Uniwersytecie Szczecińskim.

Uczestnicy projektu zapoznają się z wiedzą ekspercką przekazywaną przez specjalistów z danej dziedziny i obszaru, co pozwoli na rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych dla młodych naukowców.

 

Druga edycja projektu zakłada zwiększenie liczby grup, w których prowadzone będą warsztaty. Wiąże się to z wprowadzeniem do warsztatów specyfiki danego obszaru nauki. Łącznie w projekcie weźmie udział 33 naukowców, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nowością w drugiej edycji projektu są indywidualne konsultacje, w ramach, których studenci będą mogli wypracować z badaczami relacje przyczyniające się do rozpoczęcia długotrwałej współpracy.

 

W ramach Strefy Nauki w grudniu odbędzie się Ogólnopolska Multidyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa, w której udział będą mogli wziąć zarówno uczestnicy projektu, jak i studenci ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, którzy realizują badania naukowe lub posiadają dorobek naukowy.