Drodzy Studenci i Doktoranci,

zachęcamy Państwa do udziału w ogólnouniwersyteckiej ankiecie on-line oceny nauczycieli akademickich, z którymi mieliście Państwo zajęcia i ankiecie oceny kierunku, na którym Państwo studiujecie.

Państwa całkowicie anonimowe odpowiedzi będą służyć poprawie jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

 

Ankiety będą aktywne na platformie e-proDziekan w terminie:

1 – 27 czerwca br. ocena nauczyciela akademickiego

10 – 27 czerwca br. ocena kierunku