Drodzy Studenci,zachęcam do udziału w ogólnouniwersyteckiej ankiecie oceny nauczycieli akademickich, z którymi mieliście zajęcia i ankiecie oceny kierunku, na którym studiujecie.Oceny nauczycieli akademickich i kierunku studiowania można dokonać w terminie od 6 do 30 czerwca br. na platformie e-proDziekan.

Ankiety są anonimowe, a Wasze odpowiedzi będą służyć poprawie jakości kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim.

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US