Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach PROJEKTU „MAXImUS DOSTĘPNOŚCI” (nr projektu: POWR.03.05.00-00-A031/20) prowadzić będzie wśród studentów II roku II stopnia, zajęcia w ramach kursu dokształcającego z zakresu zajęć sportowych (kulturystyka i ćwiczenia siłowe dla osób z niepełnosprawnością) oraz gier i zabaw w integracji sensorycznej, a także  rekreacji twórczej w dysfunkcjach fizycznych i umysłowych. Zajęcia odbywać się będą w semestrze letnim 2021/2022.

Korzyści jakie niesie za sobą udział w tych zajęciach:

  • dzięki aktywnemu uczestnictwu w kursie, student będzie mógł wspierać osoby

    z niepełnosprawnością w pokonywaniu barier oraz własnych ograniczeń,

  • udział w zajęciach z pewnością poszerzy wiedzę oraz umiejętności w pracy z osobami
    z niepełnosprawnością w zakresie ćwiczeń siłowych, jak również gier i zabaw,
  • aktywny udział w zajęciach posłuży także podnoszeniu swoich kompetencji zawodowych, co zostanie poświadczone odpowiednim dokumentem.

Więcej można się dowiedzieć na spotkaniach online, które odbędą się w terminach:

  • Środa 2.03.2022 r. godz. 9.45
  • Piątek 4.03.2022 r. godz. 9.30

Kod zespołu MAXImUS: ap7f5n9

 

W razie jakichkolwiek pytań kontakt możliwy przez aplikację MS TEAMS (pn. – pt. 9:00-15:00): dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka bądź drogą e-mail’ową:
malgorzata.paczynska-jedrycka@usz.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegóły rekrutacji 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji