Certyfikat akredytacyjny dla kierunku studiów

DIAGNOSTYKA SPORTOWA (studia II stopnia)

 

Decyzją Komisji Certyfikacyjnej Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z przyszłością” kierunek studiów DIAGNOSTYKA SPORTOWA (studia II stopnia) realizowany na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

W bieżącej edycji projektu „Studia z Przyszłością” w Komisji Akredytacyjnej Konkursu zasiadali między innymi prof. ucz. dr hab. Piotr Grudowski – kierownik Katedry Nauk o Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ewa Kula – kierownik Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Dariusz Rott – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH, prof. ucz. dr hab. Zbigniew Widera – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, mgr Grażyna Kaczmarczyk – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Serdecznie gratulujemy !!!