Colloquia Erasmiana (pamięci prof. dra hab. Erazma Kuźmy)

Interdyscyplinarne spotkania dla doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Hayden White w Polsce

20 maja 2021 (czwartek), godz. 18:00

Wydarzenie online na platformie MS Teams: https://tiny.pl/r65jf

 

Narracja historyczna a narracja literacka

Jak literatura przedstawia rzeczywistość historyczną

Historiografia – nauka czy sztuka?

 

 

Serdecznie zapraszamy na debatę wokół książki „Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja”, redakcja Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, (Universitas,  Kraków 2019).

 

Monografia zbiorowa „Hayden White w Polsce” jest próbą podjęcia krytycznego dialogu z twórczością White’a i oddzielenia deklarowanych przez niego poglądów od tych jedynie mu przypisywanych. Dalsze badania pokażą, co z koncepcji amerykańskiego teoretyka historii pozostanie aktualne. Wydaje się jednak, że główny nurt zainteresowań nadal dotyczyć będzie historiografii jako specyficznej formy narracji. (…) Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter koncepcje White’a cieszą się zainteresowaniem przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych (historii, literaturoznawstwa, antropologii, archeologii, historii i krytyki sztuki). Publikacja wychodzi naprzeciw zainteresowaniom polskich humanistów relacjami pomiędzy historią i literaturą, wpływem tych dziedzin na kształtowanie świadomości historycznej oraz tożsamości indywidualnej i zbiorowej, transdyscyplinarnością badań humanistycznych, a także literaturą Zagłady.

 

Fragment książki

 

Uczestnicy debaty:

prof. dr hab. Ewa Domańska, UAM (historia)

dr hab. Agnieszka Szudarek, prof. US (historia)

prof. dr hab. Andrzej Skrendo, US (literaturoznawstwo)

 

Prowadzenie:

Agata Jankowska

Paweł Śliżewski

 

Organizacja:

Szkoła Doktorska

Interdyscyplinarne Koło Naukowe Szkoły Doktorskiej

 

Patronat medialny:

Wydawnictwo Universitas

 

Dodatkowe informacje o wydarzeniu:

https://szkoladoktorska.usz.edu.pl/debaty-erazmianskie/