Uprzejmie informuję, że aplikacje na wyjazdy dydaktyczne (STA) i szkoleniowe (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21 w kwalifikacji dodatkowej można składać poprzez system DreamApply od 1 do 7 marca 2021.

 

Więcej szczegółów oraz wzory wymaganych dokumentów dostępne są na stronach:

 

– dla wyjazdów dydaktycznych STA:

https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-pracownikow/sta/

 

– dla wyjazdów szkoleniowych STT:

https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-pracownikow/stt/

 

Anna Nowakowska

Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej WKFiZ US