Uprzejmie informuję, że wnioski o zakwalifikowanie na wyjazdy na STUDIA i PRAKTYKĘ w Programie Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 należy rejestrować w systemie DreamApply w terminie od 20.01.2020 r. do 08.03.2020 r.

Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych:

https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/


Szczegółowe informacje na temat zasad realizowania wyjazdów na studia i praktyki znajdują się w poniższych linkach do stron Działu Spraw Międzynarodowych US:

https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/studia/
https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/praktyka/

Lista uczelni, na które na dzień dzisiejszy można wyjechać  na studia:

Turcja OKAN UNIVERSITESI nauki o zdrowiu
Estonia TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL nauki o zdrowiu
Hiszpania UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) nauki o kulturze fizycznej
Słowacja UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI nauki o kulturze fizycznej
Hiszpania UNIVERSIDAD DE SEVILLA nauki o kulturze fizycznej
Portugalia UNIVERSITY OF PORTO nauki o kulturze fizycznej
Słowacja UNIVERSITY OF PRESOV IN PRESOV nauki o kulturze fizycznej
Włochy UNIVERSITY OF PALERMO nauki o kulturze fizycznej

Kontakt: Anna Nowakowska – Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej WKFiZ
e-mail:
anna.nowakowska@usz.edu.pl