Już od semestru letniego 2021/2022 studenci Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia  będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursie dającym uprawnienia sędziego piłkarskiego. Będzie to możliwe dzięki zawartemu 13 stycznia br. Porozumieniu między Uniwersytetem Szczecińskim a Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej.

Podpisy pod dokumentem, dającym możliwość organizacji kursu sędziowskiego, złożyli prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Rektor US oraz Pan Maciej Mateńko Prezes ZZPN.

Kurs sędziowski skierowany jest do studentów I stopnia na specjalizacji: piłka nożna. Zawarte porozumienie jest wynikiem rozmów i ustaleń rozpoczętych 7 października 2021 r.

„Kursem sędziowskim, rozpoczynającym się od nowego semestru, obecnie zainteresowanych jest około 20 studentów, lecz sądzę, że ta liczba wzrośnie. Nasi studenci chętnie korzystają z kursów organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński dających kolejne uprawnienia zawodowe” – powiedziała dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US Dziekan Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej – dr hab. Marek Sawczuk, prof. US zauważył, że wiedzę zdobytą podczas kursu sędziowskiego studenci będą mogli wykorzystać nie tylko zawodowo, ale także podczas pisania prac naukowych oraz dyplomowych.

W spotkaniu uczestniczył także dr Maciej Buryta z Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, będący jednocześnie członkiem Zarządu ZZPN.