Na Wydziale Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego odbywa się Kurs Trenerów UEFA C. Kurs odbywa się ramach umowy o współpracy podpisanej między Uczelnią a Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej w 2022 r. W obecnej, inauguracyjnej edycji, która rozpoczęła się w październiku 2022 r. udział bierze 16 studentów – słuchaczy specjalizacji piłka nożna kierunku wychowanie fizyczne. Po jego zakończeniu w czerwcu 2023 r. absolwenci uzyskają stopień instruktora piłki nożnej, dyplom trenera UEFA C i licencję umożliwiającą im pracę w charakterze trenera piłki nożnej w Polsce, Europie i wybranych krajach świata.

Kolejna edycja planowana jest na październik 2023 r. i obejmować będzie słuchaczy specjalizacji piłka nożna obecnego 1. roku oraz wąską grupę studentów z innych kierunków, którzy spełnią wymagania kwalifikacyjne.

Więcej informacji u trenera UEFA PRO, prof. US, dra Miłosza Stępińskiego pod adresem milosz.stepinski@usz.edu.pl.

 

fot. Miłosz Stępiński

uczestnicy kursu

uczestnicy kursu