Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wnioski o zakwalifikowanie na wyjazdy na STUDIA i PRAKTYKĘ i PRAKTYKĘ DLA ABSOLWENTÓW w Programie Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 można jeszcze rejestrować w kwalifikacji dodatkowej w systemie DreamApply do 20.05.2020 r.

 

Jest to ostania szansa na skorzystanie z wyjazdu w obecnej edycji programu (kwalifikacja jesienna nie została zaplanowana). Wprawdzie nie jest to najlepszy czas na planowanie mobilności, ale niektórzy z Państwa ciągle są zainteresowani zagranicznymi wyjazdami.

Osoby przystępujące do kwalifikacji wypełniają formularz aplikacyjny on-line w systemie DreamApply dostępny na stronie Działu Spraw Międzynarodowych:

https://outgoing.dsm.usz.edu.pl/

Szczegółowe informacje na temat zasad realizowania wyjazdów na studia i praktyki znajdują się w poniższych linkach do stron Działu Spraw Międzynarodowych US:

https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/studia/
https://dsm.usz.edu.pl/erasmus/wyjazdy-krajow-programu/dla-studentow/praktyka/

 

Lista uczelni, na które na dzień dzisiejszy można wyjechać  na studia:

Turcja OKAN UNIVERSITESI nauki o zdrowiu
Estonia TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL nauki o zdrowiu
Hiszpania UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) nauki o kulturze fizycznej
Słowacja UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI nauki o kulturze fizycznej
Hiszpania UNIVERSIDAD DE SEVILLA nauki o kulturze fizycznej
Portugalia UNIVERSITY OF PORTO nauki o kulturze fizycznej
Słowacja UNIVERSITY OF PRESOV IN PRESOV nauki o kulturze fizycznej
Włochy UNIVERSITY OF PALERMO nauki o kulturze fizycznej

 

Stawki stypendialne w Programie Erasmus+

Wyjazd na studia m-c Wyjazd na praktykę m-c Kraj
520 euro 620 euro Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500 euro 600 euro Austria , Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
450 euro 550 euro Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

 

Kontakt: Anna Nowakowska – Koordynator ds. Wymiany Międzynarodowej WKFiZ

e-mail: anna.nowakowska@usz.edu.pl