Przewody doktorskie

mgr Beata Buryta Wpływ rotacji stawu biodrowego na urazowość u piłkarzy nożnych
Promotor dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US
Promotor pomocniczy dr Marta Stępień-Słodkowska
Data wszczęcia postępowania 25.04.2019 r.
mgr Ewa Rutkowska Wpływ promocji zdrowia i edukacji sportowej na rozwój zachowań prospołecznych w kontekście nadużywania mediów cyfrowych
Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
Data wszczęcia postępowania 25.04.2019 r.
mgr Joanna Trubiłko Morfo-funkcjonalne uwarunkowania zawodników uprawiających futbol amerykański z uwzględnieniem specjalizacji na boisku podczas gry
Promotor dr hab. Monika Chudecka, prof. US
Promotor pomocniczy dr Elżbieta Sieńko- Awierianów
Data wszczęcia postępowania 25.04.2019 r.
mgr Krzysztof Kościański Piłka nożna w regionie częstochowskim w latach 1906-2016
Promotor dr hab. Eligiusz Małolepszy, prof. UJD
Promotor pomocniczy dr Arkadiusz Płomiński
Data wszczęcia postępowania 28.02.2019 r.
mgr Grzegorz Kurowski Wpływ sprawności fizycznej na jakość życia słuchaczy Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu
Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
Data wszczęcia postępowania 28.02.2019 r.
mgr Alicja Judyn (Niedzielin- Łukaszewicz) Wpływ aktywności fizycznej i diety na pamięć krótkotrwałą u osób powyżej 60 roku życia
Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
Data wszczęcia postępowania 28.02.2019 r.
mgr Edyta Nizioł-Babiarz Wytrzymałość krążeniowo-oddechowa młodzieży akademickiej w aspekcie budowy somatycznej i aktywności fizycznej czasu wolnego
Promotor dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR
Promotor pomocniczy dr Krzysztof Przednowek
Data wszczęcia postępowania 29.11.2018 r.
mgr Anna Michalska (Błaszkowska) Rozwój kultury fizycznej w województwie toruńskim w latach 1975-1998
Promotor dr hab. Renata Urban, prof. US
Promotor pomocniczy dr Agnieszka Połaniecka
Data wszczęcia postępowania 27.09.2018 r.
mgr Wioletta Szczepaniak Pływanie jako forma aktywności fizycznej stymulująca rozwój somatyczny i motoryczny dzieci w wieku przedszkolnym
Promotor dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US
Promotor pomocniczy dr Joanna Ratajczak
Data wszczęcia postępowania 28.06.2018 r.
mgr Matylda Kowal Uwarunkowania rozwoju biegów przełajowych, ulicznych i górskich w Polsce w latach 1919-2016
Promotor prof. dr hab. Stanisław Zaborniak – UR
Promotor pomocniczy dr Lesław Lassota
Data wszczęcia postępowania 25.01.2018 r.
mgr Rafał Wilk Sport osób z niepełnosprawnością ruchową w Polsce (1952-2016)
Promotor prof. dr hab. Stanisław Zaborniak – UR
Promotor pomocniczy dr Janusz Zieliński
Data wszczęcia postępowania 25.05.2017 r.
Recenzenci prof. dr hab. Tomasz Jurek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ZWKF Gorzów Wielkopolski)
prof. dr hab. Bartosz Molik (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
mgr Radosław Sroka Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój psychomotoryczny i zachowania społeczne dzieci z autyzmem w wieku 3-6 lat
Promotor dr hab. Jerzy Eider, prof. US
Promotor pomocniczy dr Justyna Krzepota
Data wszczęcia postępowania 08.12.2016 r.