mgr Marzena Wereszka - p.o. Kierownik Sekcji ds. Nauki Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej

tel. 91 444 27 44

e-mail: sn.kfz@usz.edu.pl

pok. 5

Małgorzata Seredyńska - samodzielny referent

tel. 91 444 27 35

e-mail: sn.kfz@usz.edu.pl

pok. 15

mgr Joanna Szwak - starszy referent

tel. 91 444 27 37

e-mail: joanna.szwak@usz.edu.pl

pok. 13

mgr Małgorzata Borkowska- Stajniak - starszy referent

tel. 91 444 27 37

e-mail: sn.kfz@usz.edu.pl

pok. 13

mgr Agnieszka Koralewska - starszy referent

tel. 91 444 27 37

e-mail: agnieszka.koralewska@usz.edu.pl

pok. 13