Informujemy o Ogólnopolskiej Multidyscyplinarnej Studenckiej Konferencji Naukowej organizowanej w ramach projektu Strefa Nauki, realizowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2021 r. Głównym celem Konferencji jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych oraz wyników badań przez studentów z całej Polski.

Uczestnikami czynnymi wydarzenia mogą być studenci prezentujący doniesienia naukowe o dowolnej tematyce w obszarach:

1. nauk o ekonomii, finansach i rachunkowości (3.12.21 r.),

2. nauk humanistycznych i teologicznych (3.12.21 r.),

3. nauk społecznych (3.12.21 r.),

4. nauk o kulturze fizycznej i zdrowiu (3.12.21 r.),

5. nauk o prawie i administracji (4.12.21 r.),

6. nauk ścisłych i przyrodniczych (4.12.21 r.).

 

Zapisy trwają do 29 listopada 2021 r.

 

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Uniwersytecie Szczecińskim. Warunkiem czynnego uczestnictwa w OMSKN jest przesyłanie abstraktów formularzu zgłoszeniowym.

Po konferencji zostanie opublikowana publikacja z wybranymi abstraktami wygłoszonymi podczas konferencji.

W ramach Konferencji odbędzie się debata otwierająca 2 grudnia 2021 r., która będzie dostępna on-line. Tematem debaty będzie wdrażanie studentów w karierę badawczą.

Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/DurnK5aVft8nbgww6

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/lKNxVSMvp