JM Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Tarczyński dnia 21 grudnia 2020 r. powołał Panią dr hab. Martę Stępień-Słodkowską, prof. US do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r. oraz Pana dra hab. Marka Sawczuka, prof. US do pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Serdeczne gratulacje dla Pani Dziekan i Pana Dyrektora oraz życzenia wszelkiej pomyślności podczas wykonywania obowiązków służbowych.