Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowany do studentów – sportowców.

Szczegóły: