Pilna prośba o krew dla absolwenta Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

Absolwent Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, sierżant Paweł Wichrowski potrzebuje naszej pomocy!

Paweł przebywa obecnie w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w stanie krytycznym i potrzebuje każdej ilości krwi.

Jeżeli możesz oddać krew, prosimy o udanie się do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i zaznaczenie, że krew ma być dla Pawła Wichrowskiego znajdującego się na Oddziale Urazów Wielonarządowych w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie

Dziękujemy za Twoją pomoc