https://usz.edu.pl/spotkanie-ze-sportowcami/

Spotkanie ze sportowcami

Spotkanie ze sportowcami

22 października 2020 r., w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się kameralne spotkanie Władz Rektorskich naszej uczelni ze sportowcami, którzy zdobyli medale w podczas ostatnich Akademickich Mistrzostwach Polski.

W spotkaniu wzięli udział:

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – rektor Uniwersytetu Szczecińskiego,

dr hab. Katarzyna Kotarska, prof. US – prorektor ds. studenckich,

Zbigniew Lipczyński – Urzędujący Prezes OŚ AZS Szczecin,

dr Marek Kolbowicz – Prezes Klubu Uczelnianego AZS US,

oraz przedstawiciele zwycięskich drużyn piłki nożnej kobiet i mężczyzn wraz z trenerami.

WIĘCEJ O MEDALACH:

1. Brązowy medal dla piłkarek US
2. Uniwersytet Szczeciński ze złotem w finałach AMP w piłce nożnej mężczyzn