Skład osobowy Rady Samorządu Studenckiego WKFZ US

Przewodniczący:
Kacper Jakuszczonek
e-mail: kacperjakuszczonek@hotmail.com
nr tel: 694-216-694

Zastępca:
Filip Sejbuk
e-mail: f.sejbuk@gmail.com
nr. tel: 724 836 848

Członkowie:

Mariia Vikhasta
e-mail: Vikhasta.m@gmail.com
nr tel: 784864530

Sara Weremczuk
e-mail: sara10-2000@o2.pl
nr. tel: 787 278 525

Dominik Iwaniuk
e-mail: dominik.iwaniuk@gmail.com
nr. tel: 737 794 700

Oskar Kłosowski
e-mail: kloso.oskar@gmail.com
nr. tel: 513 905 650

Angelika Hawryluk
e-mail: angiehawryluk1999@gmail.com
nr. tel: 723 727 032

Krzysztof Mańkowski
e-mail: jkd23@interia.pl
nr. tel: 512 340 909

Weronika Maciejczyk
e-mail: werka.maciejczyk@onet.pl
nr. tel: 663 379 620

 

RSS WKFiZ US

Facebook: www.facebook.com/SamorzadStudenckiWKFiPZUS

Członkowie samorządu studenckiego pełnią dyżury w pokoju nr 312  (Kampus Piastów, al. Piastów 40b, blok 6)

Samorząd WKFZ