Symbol Nowoczesnego Kształcenia 2022 dla Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia został wręczony przedstawicielom Uniwersytetu Szczecińskiego Pani Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Katarzynie Kotarskiej, prof. US oraz Pani Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia dr hab. Marcie Stępień-Słodkowskiej, prof. US podczas specjalnej gali poświęconej nagradzaniu reprezentantów szeroko pojętych usług publicznych, jakie są wykonywane dla dobra wszystkich obywateli.

Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniane są  firmy, samorządy, uczelnie, instytuty PAN, spółki komunalne i inne liczące się podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem.

.