Szkolenie biblioteczne dostępne jest na stronie www.szkolenia.bg.szczecin.pl

Szkolenie bhp – część teoretyczna na platformie e-dziekanat, część praktyczna szkolenia bhp dla studentów z 3 naboru odbędzie się w późniejszym terminie.

Kody MS Teams:

21/22 BHP 4-22.10 STACJONARNE kod: 0kfz8vl

21/22 BHP 4-22.10 NIESTACJONARNE kod: f22tfnv