Rozpoczął się  TRZECI nabór na studia stacjonarne I stopnia oraz PRZEDŁUŻONY nabór na studia niestacjonarne i stacjonarne II stopnia. 

Koniec rejestracji upływa w dniu 15 WRZEŚNIA (o godzinie 24.00).

Egzamin z pływania odbędzie się na pływalni FLOATING ARENA SZCZECIN ul. Wąska 16, w dniu 17 WRZEŚNIA o godzinie 10.15

(Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem, zmienne obuwie-klapki, strój pływacki oraz czepek. Można mieć okularki pływackie).

Kandydaci posiadający kartę pływacką lub zaświadczenie o umiejętności pływania są zwolnieni z egzaminu (skany tych dokumentów należy wysłać do dnia 15 WRZEŚNIA na adres rekrutacja-kfz@usz.edu.pl