18 listopada studenci z wymiany międzynarodowej mieli okazję obserwować zajęcia ogólnorozwojowe i sprawnościowe dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych organizowanych w klubie Hulk Team w Policach. Opracowane przez trenerów ćwiczenia rozwijają jeden lub kilka form ruchu sportowego. Dzieci mają okazję doskonalić umiejętności ruchowe takie jak; prawidłowe i bezpieczne upadanie, wspinanie, skakanie, bieganie, rzuty oraz kombinacje tych i innych ruchów podstawowych. Ponadto mali uczestnicy zajęć ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, równowagę oraz refleks. Studenci bardzo pozytywnie wypowiadali się o takiej formie aktywności ruchowej, zwracając uwagę na duże zaangażowanie dzieci w wykonywanie ćwiczeń przemycanych w formie zabawy.