W bieżącym roku akademickim pani dr Halina Budis wraz ze studentami Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia podjęła wspólne działania z Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża. W ramach współpracy przeprowadziła się następujące wydarzenia:
 
Studentki I roku II stopnia kierunku zdrowie publiczne wzięły udział w akcji #napomocUkrainie organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż – Zachodniopomorski Oddział Okręgowy w Szczecinie. Studentki wspierały pracę magazynu darów oraz punkt wydawania żywności i odzieży uchodźcom z Ukrainy. Ponadto zapoznały się z działalnością PCK, szczególnie dotyczącą upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego i pomocy w czasie kryzysu humanitarnego.

 

„Olimpiada Zdrowia” – w dniu 22 kwietnia 2022 r. pani dr Halina Budis uczestniczyła w pracach Komisji Oceniającej podczas Etapu Okręgowego XXIX Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

uczestnicy Olimpiady zdrowia

Zajęcia dla seniorów – w dniu 19 maja 2022 r., w Klubie Seniora+, dr Halina Budis i dr Anna Krajewska-Pędzik, przy współudziale studentki I roku I stopnia zdrowia publicznego Pauliny Czebotar, poprowadziły wykład dotyczący wybranych elementów zdrowego stylu życia seniorów. Seniorzy dowiedzieli się m.in. o tym, dlaczego ważna jest aktywność fizyczna w późnym wieku, jakie są zasady zdrowego snu, jak można oswoić stres oraz co to znaczy dokonywać dobrych wyborów żywieniowych.

Zajęcia dla seniorów

Zajęcia w klubie seniora – W dniu 2 czerwca studentka II roku I stopnia kierunku zdrowie publiczne Klaudia Kudłaczewska przeprowadziła w Klubie Senior+ wkład oraz warsztaty dotyczące tworzenia bomb kwietnych. Seniorzy mieli okazję dowiedzieć się, dlaczego pszczoły są ważne dla naszego zdrowia, jakie właściwości zdrowotne ma miód i jak można wspierać populację tych owadów w środowisku lokalnym. W części warsztatowej uczestnicy tworzyli bomby kwietne, złożone z nasion rodzimych gatunków kwiatów miododajnych, które są jednym z rozwiązań przyjaznych pszczołom. Takie warsztaty to nie tylko świetna forma aktywizacji seniorów, ale także dobre ćwiczenie motoryki małej oraz dostarczające bodźców sensorycznych.

 

Zajęcia w klubie seniora

fot. Halina Budis