Roman Kulgawczuk urodził się 9 grudnia 1934 r. w Terespolu nad Bugiem. W 1955 r. ukończył AWF w Warszawie i podjął pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w IV LO w Gdyni (1955-1963), będąc jednocześnie czynnym zawodnikiem siatkówki (GKS Gdańsk, członek kadry narodowej w latach 1956-1960). W 1960 r. obronił pracę magisterską w macierzystej uczelni. Po przyjeździe do Szczecina w 1963 r., w którym został zawodnikiem miejscowej „Pogoni”, najpierw pracował w Zespole Szkół Ekonomicznych, a następnie, od 1968 r., w Wyższej Szkole Nauczycielskiej i Wyższej Szkole Pedagogicznej (kierownik Studium WFiS). W latach 1968-1975 był prezesem i wiceprezesem Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prowadził też, jako trener, zespół AZS Szczecin (1966-1971). W latach 1975-1979 pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Basrah w Iraku. Po powrocie do kraju kontynuował zajęcia w WSP, a następnie w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego (od października 1985 r. do 1994 r.). W IKF US pełnił funkcję kierownika Zakładu Turystyki i Rekreacji. Był pilotem wycieczek zagranicznych, instruktorem narciarstwa. Opublikował  wiele prac naukowych i metodycznych z zakresu piłki siatkowej, m. in. „Piłka siatkowa- nauczanie i doskonalenie gry” (1990 r.).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              dr Ryszard Stefanik