Profesor Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp urodziła się 13 lutego 1935 roku w Bydgoszczy. Studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, będąc zawodniczką sekcji koszykówki AZS-AWF Warszawa. W latach 1972-1975 była prodziekanem AWF w Gdańsku-Oliwie, od 1980 r.- prodziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, a od 1981 r.- dziekanem WWF w WSP (1981-1985). Od 1 października 1985 roku pracowała w Zakładzie Teorii Sportu i Zespołowych Gier Sportowych na stanowisku docenta. Do pracy w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Profesor Wyżnikiewicz-Kopp wróciła 1 września 1993 roku, gdzie w Katedrze Teorii i Metodyki Zespołowych Gier Sportowych i Sportów Walki pracowała jako profesor nadzwyczajny (od 1 lipca 1994 roku), a następnie jako profesor zwyczajny (od 1 grudnia 1995 roku).

Profesor Wyżnikiewicz-Kopp w okresie od 1 lutego 1994 roku do 31 sierpnia 1996 roku pełniła funkcję kierownika Zakładu Kształcenia Menedżerów Sportu, a od 1 października 1996 roku do 31 sierpnia 2005 roku funkcję kierownika Zakładu Motoryczności i Pomiarów w Sporcie. Była członkiem Międzynarodowej Organizacji Wychowania Fizycznego i Sportu Kobiet oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Opublikowała wiele prac naukowych m. in. Koszykówka dzieci i młodzieży (1977), Aktywność sportowa kobiet (1978), Sport w rozwoju i wychowywaniu dzieci i młodzieży (1986), Koordynacyjne zdolności ruchowe dzieci i młodzieży (1992).

Dyplom doktora habilitowanego w zakresie teorii sportu nadany uchwałą rady Wydziału Wychowania Fizycznego Profesor Wyżnikiewicz-Kopp otrzymała 16 listopada 1976 roku, zaś 20 czerwca 1994 roku tytuł naukowy profesora nauk o kulturze fizycznej. Profesor Zdzisława Wyżnikiewicz-Kopp zmarła 28 kwietnia 2021 roku.

 

Fot. Spotkanie z absolwentami- magistrami, 10 XI 1986. W pierwszym rzędzie 4 od lewej.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          dr Ryszard Stefanik