Uwaga Studenci!

W terminie 21-22 grudnia 2020 r. zostaną wystawione na platformie e-dziekanat wybory dotyczące semestru letniego 20/21 dla studentów ZP II S:

– Blok do wyboru A Promocja zdrowia i profilaktyka osób w różnym wieku: health problems of the population/ problemy zdrowotne ludności

-Blok do wyboru B Aktywny senior: metodological workshops working with people of the third age/ warsztaty metodyczne pracy z osobami trzeciego wieku

Student wybiera jeden z modułów A lub B, a następnie w ramach modułu czy przedmiot w języku polskim czy angielskim.

Min. liczba osób w grupie – 20.