Wykaz zmian dla kierunków studiów i przypisanych do nich miejsc prowadzenia zajęć oraz miejsc obsługi studentów (dziekanatów) w związku ze zmianami organizacyjnymi w Uniwersytecie Szczecińskim od 1 października 2019 r.
Wykaz zmian