Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ukazała się wersja on-line Przeglądu Uniwersyteckiego. Zachęcamy do zapoznania się z zawartością grudniowego wydania specjalnego.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na wywiad z Panią Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyną Kotarską, prof. US, która jest szczególnie bliska pracownikom naszego Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia.

Bezpośredni link do numeru:

https://usz.edu.pl/wp-content/uploads/Przegl%C4%85d-Uniwersytecki_wydanie-specjalne-12_2020-1.pdf