W dniach 1-2 grudnia 2022 r., jak co roku od 26 lat w okolicach Dnia Świętego Mikołaja, odbyła się Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” organizowana przez Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia, Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej Oddział w Szczecinie oraz Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki pod auspicjami International Association of Sport Kinetics. Otwarcie Konferencji, połączone ze zwiedzaniem Muzeum Olimpizmu odbyło się w Bibliotece Międzywydziałowej US przy alei Piastów 40b w Szczecinie, a obrady w sekcjach tematycznych w Zespole Pałacowo-Parkowym US w Małkocinie. Celem tego ważnego wydarzenia dla naukowców i pasjonatów kultury fizycznej była w szczególności popularyzacja problematyki aktywności ruchowej wśród różnych grup społecznych i promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia serdecznie gratuluję Pani dr hab. Danucie Umiastowskiej, prof. US oraz Pani dr Lili Pławińskiej-Kopeć organizacji wydarzenia i stworzenia po raz kolejny wyjątkowej atmosfery naukowej!

 

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

 

 

fot. dr Lila Pławinska-Kopeć, dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US