W dniach 21 kwietnia oraz 19 maja Pani dr Halina Budis po raz kolejny uczestniczyła w pracach Komisji Oceniającej XXX Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, zarówno podczas etapu rejonowego, jak i okręgowego.

W olimpiadzie udział wzięło 14 uczniów reprezentujących szkoły z następujących miejscowości: Bonina, Choszczna, Dębna, Dobrej, Kołobrzegu, Koszalina, Nowogardu, Stargardu, Złocieńca i Szczecina.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań, ocenione zostały również prace opisowe akcji prozdrowotnych przeprowadzonych przez uczestników olimpiady.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą dotyczącą zdrowego stylu życia, a ich akcje prozdrowotne były niezwykle kreatywne i ciekawe. Gratulujemy zwycięzcom, którzy będą reprezentować nasze województwo w etapie krajowym w Łodzi.