Umiejętność efektywnego i atrakcyjnego prowadzenia lekcji wychowania fizycznego to kompetencja, którą studenci nabywają w trakcie zajęć laboratoryjnych. Po przygotowaniu teoretycznym, poznaniu tajników poszczególnych dyscyplin sportowych przystąpili do sprawdzenia w praktyce zastosowania różnych form i metod nauczania czynności ruchowych, przestrzegania zasad umownej organizacji zajęć, a także sposobów intensyfikowania ćwiczeń. I co najważniejsze – jak kierować zespołem uczniów. Grupę ćwiczebną dla studentów 3 roku I stopnia studiów niestacjonarnych stanowili koledzy i koleżanki, którzy potrafili dostosować się zarówno do zajęć adresowanych dla ósmoklasistów, jak i dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Były zatem nie tylko ćwiczenia techniczne (np. doskonalenie podań piłki koszykowej) wykonywane pod czujnym okiem prowadzącego – kolegi z grupy, ale także zabawy i gry (nawet ze śpiewem 😊) oraz wyścigi rzędów. A na koniec został rozegrany mecz w unihokeja. 

dr Lila Pławińska-Kopeć
Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia