Przewodnicząca i Rada Naukowa Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego informują, że dnia 04 marca 2021 r. o godz. 12:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Wilka pt: Sport osób z niepełnosprawnością ruchową w Polsce (1952-2016).

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak

Promotor pomocniczy: dr Janusz Zieliński

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Bartosz Molik – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
  • prof. dr hab. Tomasz Jurek – Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 40b, bud. 3.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, zgodnie z Zarządzeniami nr 44/2020 oraz 45/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (dostępnymi na stronie Monitora US: monitor.usz.edu.pl).

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie w formie zdalnej zdalnej, proszone są o wysłanie deklaracji uczestnictwa na adres sn@kfz.usz.edu.pl, nie później niż do 2 marca 2021 roku. E-mail zgłoszeniowy proszę zatytułować „Publiczna obrona mgra Rafała Wilka”.

Zawiadomienie

Streszczenie i recenzje dostępne na stronie