W dniu 27 czerwca 2023 r. odbył się egzamin inauguracyjnego kursu UEFA C organizowanego wspólnie przez Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. Kurs rozpoczął się w październiku 2022 r. na mocy współpracy zawiązanej między JM Rektorem US prof. Waldemarem Tarczyńskim a wiceprezesem PZPN, prezesem ZZPN Maciejem Mateńko. Do egzaminu podeszła 1 studentka i 10 studentów naszego Wydziału.

W komisji egzaminacyjnej zasiedli trenerzy: Paweł Podgórski (organizator kursu z ramienia ZZPN), dr Miłosz Stępiński, prof. US (opiekun kursu z ramienia WKFiZ US), wiceprezes PZPN, prezes ZZPN Maciej Mateńko oraz Dyrektor Szkoły Trenerów PZPN – dr Paweł Grycman. Egzaminowani podeszli do części pisemnej składającej się z 20 trudnych pytań, a następnie – do równie wymagającej części ustnej, w której musieli sprostać serii fachowych pytań, głównie ze strony zaproszonych gości. Tym bardziej miło poinformować, że wszyscy egzaminowani zdali egzamin choć, by zachować obiektywność, oceny były różne.

Pierwsza edycja kursu dającego uprawnienia trenerskie w zakresie piłki nożnej na całym świecie, za nami. Otrzymaliśmy od oceniających z PZPN wysokie oceny i możemy przystąpić do kolejnej edycji.

Zapraszamy chętnych na kolejną edycję już w październiku 2023 roku. Więcej informacji we wrześniu. Niecierpliwych zapraszamy do kontaktu mailowego milosz.stepinski@usz.edu.pl

egzamin

egzamin

fot. Miłosz Stępiński