Kampus Piastów

Sekcja ds. Studenckich – Kampus Piastów:
al. Piastów 40B, blok nr 6, pok.18
71-065 Szczecin
e-mail: dos.piastow.kfz@usz.edu.pl

Obsługę studentów prowadzą:

Lp. Imię i nazwisko pracownika Nr pokoju Telefon Adres e-mail
1 Beata Cyranka –  Kierownik 18 91 444 27 33 beata.cyranka@usz.edu.pl
2 Agnieszka Sarosiek 18 91 444 27 33 agnieszka.sarosiek@usz.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich
dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. US
e-mail: elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl

Dyżur:
Czwartek godz. 13:30 – 15:00
pokój nr 10