Kampus Piastów

Sekcja ds. Studenckich – Kampus Piastów:
al. Piastów 40B, blok nr 6, pok. 20 i 22
71-065 Szczecin
e-mail: dos.piastow@usz.edu.pl

Kierownik Sekcji – mgr Małgorzata Musz, pok. 21, tel. 91 444 27 63
Obsługę studentów prowadzą:

Lp. Imię i nazwisko pracownika Nr pokoju Telefon Adres e-mail
1 Beata Cyranka 20 91 444 27 33 beata.cyranka@usz.edu.pl
2 Małgorzata Garzyńska 22 91 444 27 00 malgorzata.garzynska@usz.edu.pl
3 Piotr Imiela 22 piotr.imiela@usz.edu.pl
4 Katarzyna Kucharska 22 katarzyna.kucharska@usz.edu.pl
5 Beata Popielarz 22 91 444 27 15 beata.popielarz@usz.edu.pl
6 Iwona Pulit 22 91 444 27 09 iwona.pulit@usz.edu.pl
7 Agnieszka Sarosiek 20 91 444 27 33 agnieszka.sarosiek@usz.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich
dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. dyd. US
e-mail: elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl

Dyżur:
Wtorek godz. 11:00 – 12:00
Środa godz. 11:30 – 13:00
pokój 10