SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

 

HARMONOGRAM SESJA POPRAWKOWA  24.02 – 2.03.2023

diagnostyka sportowa

wychowanie fizyczne

wychowanie fizyczne NS

zdrowie publiczne

zdrowie publiczne NS

Obowiązkowe szkolenia BHP – ostateczny termin:

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA:

Szkolenie praktyczne: 27 lutego 2023 godz. 9.00-10.00, sala 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 A w Szczecinie.

Szkolenie teoretyczne: dostępne na platformie MS TEAMS kod dostępu do zespołu: pyx5jxs

 

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE MAGISTERSKIE, SZKOŁA DOKTORSKA, ODDZIAŁ PARADYŻ I KOSZALIN WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO:

Szkolenie praktyczne: 27 lutego 2023 godz. 10.00-11.00, sala 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 A w Szczecinie.

Szkolenie teoretyczne: dostępne na platformie MS TEAMS kod dostępu do zespołu: xl22mjc

 

STUDIA STACJONARNE SZKOLENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM (pierwszy i drugi stopień, jednolite magisterskie, Szkoła Doktorska):

Szkolenie praktyczne: 27 lutego 2023 godz. 11.00-12.00, sala 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 A w Szczecinie.

Szkolenie teoretyczne: dostępne na platformie MS TEAMS kod dostępu o nazwie BHP/OHS english version: 8iltnk2

 

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA:

Szkolenie praktyczne: 26 lutego 2023, godz. 15.00, Wydział Ekonomii Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, s. 048.

Szkolenie teoretyczne – jest dostępne na platformie MS TEAMS kod do zespołu dla st. niestacjonarnych: pyx5jxs

 

Obowiązkowe szkolenia e-learning – ostateczny termin:

DLA OSÓB, KTÓRE W PIERWSZYM TERMINIE NIE PRZYSTĄPIŁY DO ZALICZENIA, BĄDŹ UZYSKAŁY Z NIEGO OCENĘ NEGATYWNĄ, będzie możliwe w trakcie sesji poprawkowej, w terminie od 24 lutego 2023, od godziny 00:00:00 do 1 marca 2023, do godziny 23:59:59. Po upływie tego terminu przystąpienie do testu NIE BĘDZIE MOŻLIWE, a osoby, które testu nie zaliczą, bądź do niego nie przystąpią, uzyskają notę “niezaliczony” w karcie okresowych osiągnięć studenta.