ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

TERMINY ZJAZDÓW NA ROK AKADEMICKI 2023/2024


1. Szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku 2023/2024 (szkolenie w języku polskim)

 

2. Szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku 2023/204

Od 1 października br. szkolenia biblioteczne znajdować się będą na e-learningowej platformie Uniwersytetu Szczecińskiego Moodle:  pod adresem:

https://e-studia.usz.edu.pl/

3. Szkolenie e-learningowe dla studentów pierwszego roku 2023/204

Przedmiot szkolenie e-learningowe będzie się odbywało na platformie e-learningowej, dostępne od 1 października do końca semestru pod adresem:

https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=510


Wykłady ogólnouczelniane:

Oferta wykładów ogólnouczelnianych na rok akademicki 2023/2024 (do wyboru dla pierwszych roczników w r.a. 2022/2023):

Wytyczne dot. wyboru wykładu ogólnouczelnianego: Informacja_wybór przedmiotu ogólnouczelnianego 2023-2024 

wykłady ogólnouczelniane sylabusy 3 semestr niestacjonarne

wykłady ogólnouczelniane sylabusy semestr 4 niestacjonarne

 


Obowiązkowe szkolenia: biblioteczne, BHP i e-learning dostępne są od 1 października na platformie e-studia.usz.edu. w folderze “Onboarding dla studentów”:             https://e-studia.usz.edu.pl/course/index.php?categoryid=155

 

Harmonogramy zajęć wychowanie fizyczne:

data aktualizacji na danym planie

 

Harmonogram zajęć zdrowie publiczne:

aktualizacja planu: 22.09.2023

ZP NS II rok II stopień

PLANY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW.