• wychowanie fizyczne

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023


1. Szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku 2022/2023 (szkolenie w języku polskim)

Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku jest obowiązkowe i składa się z dwóch części. Szkolenia teoretycznego i praktycznego.

I stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne i praktyczne

II stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne i praktyczne

Szkolenie odbywa się na platformie MS TEAMS

Szkolenie rozpoczyna się w dniu 28 września a kończy w dniu 21 października 2022.

Kod dostępu do zespołu: pyx5jxs

Wpisów zaliczeń dokonuje mgr Maria Adamczyk.

2. Szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku 2022/2023

Od 1 października br. szkolenia biblioteczne znajdować się będą na e-learningowej platformie Uniwersytetu Szczecińskiego Moodle:  pod adresem:

https://e-studia.usz.edu.pl/

3. Szkolenie e-learningowe dla studentów pierwszego roku 2022/2023

Przedmiot szkolenie e-learningowe będzie się odbywało na platformie e-learningowej, dostępne od 1 października do końca semestru pod adresem:

https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=510

 

Wykłady ogólnouczelniane:

Wykaz wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 22/23

Sylabusy wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 22_23


Harmonogramy zajęć wychowanie fizyczne:

data aktualizacji na danym planie

WF I NS 1 rok

WF I NS 2 rok

WF I NS 3 rok

WF II NS 1 rok

WF II NS 2 rok

Harmonogram zajęć zdrowie publiczne:

Grupy ZP 1 rok II stopień studia niestacjonarne

aktualizacja planu 08.03.2023

ZP NS I rok II stopień

PLANY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE. PROSIMY O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE HARMONOGRAMÓW.