Koło Naukowe Historyków Kultury Fizycznej
Opiekun: dr Ryszard Stefanik

Koło Naukowe „Historyków Kultury Fizycznej” powstało 9 kwietnia 2015 roku. Koło zajmuje się szerzeniem wiedzy dotyczącej historii ruchu olimpijskiego, kultury fizycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego, popularyzacją i kształtowaniem sportowych tradycji regionu, badaniem wpływu władzy, polityki, grup społecznych i etnicznych na rozwój kultury fizycznej oraz integracji ludności poprzez kontakty sportowe.
Członkowie koła uczestniczyli w konferencjach  na terenie całej Polski, m.in. w Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Szczecinie, w XV  Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Najnowsza  Historia  Kultury  Fizycznej Polski  i Polonii w ramach Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej w Chycinie i w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców w Szczecinie.
W ramach prowadzonych działań naszego Koła odbywają się spotkania tematyczne z pracownikami nauki, spotkania i dyskusje nad referatami członków, realizacja projektów badawczych.

 

 

Koło Naukowe Fizjologia Sportu w Praktyce
Opiekun: dr Rafał Buryta

Koło Fizjologii Sportu w praktyce powstało w maju 2016r. Na początku swojej pracy skupia prawie trzydziestu studentów i absolwentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.
W naszym kole realizowane są zadania umożliwiające praktyczne zastosowanie fizjologii sportu w pracy trenera. Realizowane jest to podczas badań w laboratorium fizjologii w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka.
Nasi studenci biorą udział w konferencjach i badaniach naukowych. Pozwala to studentom przygotować się do przyszłej pracy zawodowej trenera, oraz ubiegać się o pracę na stanowisku trenera przygotowania fizycznego.

 

 

 

       

Koło Naukowe Promotorzy zdrowia
Opiekun: dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

Koło naukowe powstało w 2013 roku na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Do wspólnych działań zaprasza studentów kierunków realizowanych na Wydziale: zdrowie publiczne, wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz diagnostyka sportowa, a także wszystkich chętnych z pozostałych kierunków studiów Uniwersytetu Szczecińskiego. Efektem naszej wspólnej pracy jest prezentowanie badań na konferencjach naukowych, publikacje przygotowanych prac, a także liczne działania promujące zdrowie i aktywność fizyczną wśród społeczności lokalnej, m.in.:

 

 • Czynny udział członków Koła w III Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka oraz Zdrowie w Badaniach Naukowych”, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego dnia 6 czerwca 2013 roku.

 

 • Czynny udział członków Koła w I Międzynarodowej Konferencji „Morpho-Biomechanical and psycho-pchysical aspects of youth lifestyle in V4 countries”, organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dnia 29 listopada 2013 roku. Zaprezentowane badania dotyczące zachowań agresywnych wśród młodzieży zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym – Journal of Health Sciences.

 

 • Czynny udział członków Koła w IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka oraz Zdrowie w Badaniach Naukowych”, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego dnia 5 czerwca 2014 roku.

 

 • Czynny udział członków Koła w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries” organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy dnia 10 października 2014 roku. Wyniki badań prowadzonych w ramach działalności Koła Naukowego zaprezentowane na Konferencji zostały opublikowane w formie dwóch artykułów w czasopiśmie naukowym – Journal of Health Sciences.

 

 • Czynny udział członków Koła w Konferencji Kół Naukowych organizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 21 maja 2015 roku.

 

 • Czynny udział członków Koła w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka oraz Zdrowie w Badaniach Naukowych”, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 11 czerwca 2015 roku. Opublikowanie przedstawionych badań w formie artykułu naukowego.

 

 • Czynny udział członków Koła w I Przeglądzie Dokonań Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 15 grudnia 2015 roku.

 

 • Czynny udział członków Koła w VI Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców „Wychowanie Fizyczne, Sport, Turystyka oraz Zdrowie w Badaniach Naukowych”, organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 2 czerwca 2016 roku.

 

 • Czynny udział członków Koła w I Sympozjum naukowo-szkoleniowym “Inaczej widzimy, inaczej patrzymy – czyli młody naukowiec we współczesnym świecie” organizowanym przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, dnia 3 czerwca 2016 roku.

 

 • Czynny udział członków Koła w II Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dnia 25-26 listopada 2016 roku.

 

 • Czynny udział członków Koła w II Przeglądzie Dokonań Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, dnia 14 grudnia 2016 roku.

 

 • Czynny udział członków Koła w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Biospołeczne uwarunkowania służby w grupach dyspozycyjnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego współorganizowanej przez Akademie Wychowania Fizycznego, Poznań 22 czerwca 2017. Temat wystąpienia: Sprawność fizyczna żołnierzy zawodowych – przekrojowe badania na przestrzeni kilku lat.

 

 • Czynny udział członków Koła w II Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Studenckich Kół Naukowych ze Szczecina “Inaczej widzimy, inaczej patrzymy – czyli młody naukowiec we współczesnym świecie. organizowanej przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Szczecin 27 października 2017. Temat wystąpienia: Profilaktyka onkologiczna wybranej populacji kobiet. Badania przeprowadzone ze studentami Koła Naukowego “Promotorzy Zdrowia”.

 

 • Udział członków Koła w I Konferencji na rzecz Kampanii Psychoedukacyjnej RESTart 2016/2017 w Szczecinie, współorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 12 stycznia 2017.

 

 • Udział członków Koła w VI Międzynarodowej Konferencji Dzień Mózgu, współorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 8 kwietnia 2017.

 

 • Udział członków Koła w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców “Wychowanie fizyczne, sport, turystyka oraz zdrowie w badaniach naukowych” organizowanej przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 8 czerwca 2017.

 

 • Uzyskanie nagrody za zajęcie III miejsca w III przeglądzie kół naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego podczas Przeglądu Dokonań Kół Naukowych, dnia 17 stycznia 2018 roku.

 

 • Udział w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki, Szczecin, dnia 20 września 2018 roku.

 

 • Organizacja we współpracy z Radą Naukową Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS”, Collegium Balticum, 4SEASONS oraz Centrum Edukacji „Pasja” konferencji naukowo-szkoleniowej „Mediacje do Zdrowia”, Szczecin, dnia 17 października 2019 roku.

 

 • Organizacja we współpracy z Radą Naukową Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS” konferencji dla młodzieży „Kim jesteś, dokąd zmierzasz”, Szczecin, dnia 19 grudnia 2019 roku.

 

 • Organizacja Konferencji „Kultura Zdrowia” organizowanej we współpracy z Fundacją Porozumienia Społecznego i Integracji „IMPULS”, Collegium Balticum, Centrum Edukacji „Pasja”, Pracownią SysCoaching Świadomy Rozwój Człowieka oraz Firmę 4seasons, dnia 28 lutego 2020 roku. Celem eventu było przybliżenie pojęcia zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym i holistycznym.

 

 • Udział w I Wirtualnym Przeglądzie Kół Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, w dniach 14-18 grudnia 2020 roku.

 

 • Podejmowanie licznych działań mających na celu promocję zdrowia w społeczeństwie; edukacja uczniów w wieku szkolnym nt. prozdrowotnych elementów stylu życia; wykłady i warsztaty w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Sprawozdanie okresowe za rok 2020/2021