ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023


Obowiązkowe szkolenia:

1. Szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku 2022/2023 (szkolenie w języku polskim)

Szkolenie bhp dla studentów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku jest obowiązkowe i składa się z dwóch części. Szkolenia teoretycznego i praktycznego.

STUDIA STACJONARNE:

I stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne i praktyczne

II stopień 1 rok – studenci realizują szkolenie teoretyczne i praktyczne

SZKOLENIE TEORETYCZNE

Szkolenie odbywa się na platformie MS TEAMS

Szkolenie rozpoczyna się w dniu 28 września a kończy w dniu 21 października 2022.

Kod dostępu do zespołu: rixtpqg

BHP niestacjonarne oraz st. stacjonarne II stopnia: pyx5jxs

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Szkolenie w dniach 3-21 października 2022 odbywa się w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 A w Szczecinie (sala 30 A).

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy student powinien zgłosić się w punkcie rejestracyjnym w przedsionku budynku w celu weryfikacji na liście obecności.

KOMUNIKAT:

Szanowni Studenci studiów stacjonarnych, 1 roku drugiego stopnia informujemy o ostatnim terminie obowiązkowego, praktycznego szkolenia bhp, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2023 r. w godz. 9.00 – 10.00 w sali 30 A w budynku Geocentrum ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie.

Szkolenie teoretyczne jest dostępne na platformie: MS TEAMS st. stacjonarne II stopnia kod do zespołu:  pyx5jxs

Wpisów zaliczeń dokonuje mgr Apoloniusz Kurylczyk.

2. Szkolenie biblioteczne dla studentów pierwszego roku 2022/2023

Od 1 października br. szkolenia biblioteczne znajdować się będą na e-learningowej platformie Uniwersytetu Szczecińskiego Moodle:  pod adresem:

https://e-studia.usz.edu.pl/

3. Szkolenie e-learningowe dla studentów pierwszego roku 2022/2023

Przedmiot szkolenie e-learningowe będzie się odbywało na platformie e-learningowej, dostępne od 1 października do końca semestru pod adresem:

https://e-studia.usz.edu.pl/course/view.php?id=510


Wykaz wykładów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym 22/23

Wykaz wykładów ogólnouczelnianych w semestrze letnim 22/23

Sylabusy wykłady ogólnouczelniane realizowane w r.a. 22_23