Kampus Piastów, al. Piastów 40b, blok 6, 71-065 Szczecin

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

al. Piastów 40b, blok 6, telefon 91 444 27 32
al. Piastów 40b, blok 6

71-065 Szczecin