Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

dr hab. Marta Stępień-Słodkowska, prof. US

pok. 4

tel. 91 444 27 52

e-mail: marta.stepien-slodkowska@usz.edu.pl

Sekcja ds. Kształcenia

Sekretariat Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

pok. 5

tel. 91 444 27 23

 

 

mgr Marzena Wereszka – Kierownik Sekcji ds. Kształcenia

pok. 2

tel. 91 444 27 44

e-mail: marzena.wereszka@usz.edu.pl

 

mgr Eweilna Gieczewska

pok. 2

tel. 91 444 27 49

e-mail: ewelina.gieczewska@usz.edu.pl

 

mgr Aneta Stępińska

pok. 2

tel. 91 444 27 49

e-mail: aneta.stepinska@usz.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr Elżbieta Sieńko-Awierianów, prof. US
e-mail: elzbieta.sienko-awierianow@usz.edu.pl

pok. 10

Sekcja ds. Studenckich

mgr Beata Cyranka – Kierownik Sekcji ds. Studenckich

pok. 18

tel. 91 444 27 33

e-mail: beata.cyranka@usz.edu.pl

 

Agnieszka Sarosiek

pok. 18

tel. 91 444 27 33

e-mail: agnieszka.sarosiek@usz.edu.pl

Kierownik Obiektu

mgr Andrzej Sztuczyński

pok. 12

tel. 91 444 27 93

e-mail: andrzej.sztuczynski@usz.edu.pl

 

Portiernia Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia

tel. 91 444 27 32

              Kampus Piastów, al. Piastów 40b, blok 6, 71-065 Szczecin

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

al. Piastów 40b, blok 6, telefon 91 444 27 32
al. Piastów 40b, blok 6

71-065 Szczecin