Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego jest największą na Pomorzu Zachodnim jednostką państwową zajmującą się kształceniem kadr na potrzeby współczesnego wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz zdrowia publicznego. Wydział utworzony został 1. marca 2011 roku. Powstał na bazie Instytutu Kultury Fizycznej, który funkcjonował od początku istnienia Uniwersytetu Szczecińskiego, czyli od 1 października 1985 roku. Instytut Kultury Fizycznej ma jednak jeszcze dłuższą historię niż Uniwersytet Szczeciński. W strukturach uczelni znalazł się jako jednostka byłej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie, gdzie pierwsze obrony prac magisterskich z zakresu wychowania fizycznego odbywały się w 1975 roku. Obecnie Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia zachęca kandydatów do studiowania poprzez ciekawą ofertą edukacyjną na kierunkach studiów: wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne i diagnostyka sportowa.